Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Prof.dr Boro Tramošljanin, Globalizacija i...

Globalizacija je jedan objektivan, permanentan, ireverzibilan i nezaustavljiv proces svjetske integracije na ekonomskom, tehnološkom,...

Prof. dr Braco Kovačević, DIMITRIJE TUCOVIĆ O...

U istoriji srpskog političkog i društvenog mišljenja i djelovanja ponekad su se pojavljivale zanimljive, plemenite i dobronamjerne ideje...

Prof. dr Duško Vejnović, BOSNA I HERCEGOVINA U...

Dejtonska BiH je na istorijskom balkanskom raskršću. U početku bijahu laž i prljavština: i dole, i gore i uvijek. Laž i prljavština u...

Prof. dr Duško Vejnović, MASE I ELITE-NJIHOV...

Od kada su ljudi nastali oni su postojali i postoje, istovremeno,kao individualna i rodna bića, kao robovi („oruđa koja govore“) i...

POČELO OBILJEŽAVANJE 27 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.