Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Naučno-istraživačko Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta i Fudbalski savez Republike Srpske u Banjaluci zajednički su organizovali, u prostorijama saveza, Međunarodni naučni skup,  na temu „Aktuelni trenutak razvoja sporta u Republici Srpskoj i BiH“.

Učešće u radu skupa  uzela su  dva akademika profesora i 13 profe­sora doktora iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. ­­

Različitim multidisciplinarnim pristupima, između ostalog , tokom višečasovnog skupa obrađene su teme iz više oblasti kao što su : ekonomski i društveni aspekti razvoja strategije    sporta u RS i BiH,   modaliteti finansiranja sporta, uloga sporta u razvoju zdravog  društva, sport i njegove vrijednosti,  brend menadžment u profesionalnim fudbalskim klubovima...

Profesor dr.  Duško Vejnović kaže da je ovo bio festival nauke i fudbala obrazovanih i uspiješnih lјudi koji sigurno svojim dosadašnjim radom  mogu ponuditi nova saznanja, utemelјena na naučnom  istraživanju  i mogu promovisati fudbal i sport i doprineti  njegovom razvoju i napretku.

Na Međunarodnom naučnom skupu promovisan je i Zbornik radova „Sport za sve“  uglednih i eminentnih naučnih radnika iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

Svim učesnicima i  gostima  Međunarodnog naučnog skupa zahvalio se   potpredsjednik Fudbalskog saveta Republike Srpske Milorad Lale koji je,  u odsustvu opravdano odsutnog predsjednika Mile Kovačevića,   naglasio,  da  najbrojniji savez u RS računa na podršku nauke u budućnost, odnosno kreiranju i stvaranju bolјeg i pravednijeg  Zakona o sportu u Republici Srpskoj.

Fudbalski savez Republike Srpske, na čelu sa generalnim sekretarom Goranom Ćejićem, dobio je od svih učesnika pohvale za odličnu  tehničku organizaciju Međunarodnog naučnog skupa.

Preuzmite zbornik radova:

Izvor: http://fsrs.org