Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Akademik prof.dr Rade Biočanin, pukovnik ABHO

Prof.dr Duško Vejnović, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik naučno-istraživačke organizacije Evropski defendologija centar u Banjoj Luci

Ovog dugo očekivanog proljeća, kome se svi radujemo, u  savrеmеnim mеđunarodnim odnosima zagospodarila je sila – nevidljiv neprijatelj, ovoga puta možda  najopasniji biološki agens-Corona virus.  Glavni izvor je bila mnogoljudna svjetska sila Kina, a onda je krenuo silovito (uz brojne načine širenja) na sve strane svijeta (u Italiji, Španiji, Iranu i SAD  najviše). 

Dakle, ovaj  iznenada pojavljeni virus, koji je izazvao  pandemiju, strah i paniku čovječanstvu širom planete Zemlje, niti treba podceniti niti precjenti. Istine i zablude o nejmu su na svakom koraku,  a nauci, biohemičarima, lekarima i ekolozima je ovo sada prioritetan zadatak- otkriti  prave efekte i posljedice, te ubrzano naći pravo rješenje za prevenciju, bio-hemijsku zaštiti i uklanjanje  posljedica, uz kvalitetno i tačno informisanje  javnosti preko mas-medija. 

Krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu krenula je epidemija novog koronavirusa COVID-19. Koronavirus je virusna bolest koja se manifestuje simptomima sličnim gripu (kašalj, temperatura, glavobolja, otežano disanje, drhtavica) i brzo se širi. U nekim slučajevima može dovesti do težih komplikacija respiratornog sistema ili smrti. 

Savremeno društvo je vrlo „ranjivo“ na prirodne nepogode, ali mnogo više na katastrofe prouzrokovane ljudskim faktorom, barem do sada. Osnovni cilj upravljanja vanrednim situacijama jeste da ovu ranjivost ublaži i umanji, odnosno da postupanje u slučaju katastrofe učini organizovanim i djelotvornim. Radi se o sistematskom procesu koji uključuje planiranje, organizaciju, koordinaciju i kontrolu i upoznavanje javnosti sa novonastalom situacijom.

 

Pročitaj više ovdje