Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Svjesni smo svoje naučne i strukovne obaveze da kao univerzitetski nastavnici i saradnici želimo i imamo zadatak da širimo znanje i naučnu kulturu među mladim generacijama, da svojim radom skupa sa našim studentima služimo društvu kao cjelini. Posebno ističemo da u naše vrijeme kulturna, socijalna i ekonomska budućnost društva zahtjeva mnogo veće investicije u visoko obrazovanje, koje nalaže evropski bolonjski proces visokog obrazovanja. Neophodno je da uvjerimo sve relevantne subjekte u Republici Srpskoj i BiH o doprinosu kojeg visoko obrazovanje i visokoškolske institucije mogu dati zakonskom i društvenom razvoju naše zemlje.

Da bi se visoko obrazovanje poboljšalo, moraju se potruditi i država i pojedinac. Otvaranje rasprave o tome zašto je obrazovanje vrijedno i je li vrijedno, moglo bi pridonijeti da bude prilagođenije potrebama pojedinca i društva. Kao što je poznato, obrazovanje je jednostavno aspekt socijalizacije, uključuje sticanje znanja i učenje vještina. Namjerno ili nenamjerno obrazovanje često utiče i na stvaranje uvjerenja i moralnih vrijednosti. Ono u pravilu usađuje dvije glavne vrijednosti: vrijednost postignuća i vrijednost jednakosti šansi. Neophodno je stvoriti takve uslove na univerzitetima uopšte da se konstatovane anomalije otklone i stvore se univerziteti u kojima će znanje biti glavni imperativ. Univerzitet je vrhunska institucija u savkoj državi i po pravilu tamo treba da rade izabrani, a ne podobno odabrani, drugačije rečeno - izbaciti politiku sa univerziteta. Da ne bismo dalje elaborirali, navešćemo bitne činjenice koje se moraju imati na umu: Univerzitet se danas nalazi između tradicionalnog i tržišnog razmišljanja, Jednu državu ne čini samo narod, teritorija i vlast, već i Univerzitet kao obrazovna institucija koja ima glavnu ulogu u razvoju i budućnosti jedne države. Obrazovanje je korjen iz koga nastaje društvena nadgradnja. Visoko obrazovanje je javno dobro i javna odgovornost.

 

Čitav rad možete pročitati ovdje.