Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Jubilej petnaest godina Defendologije, petnaest godina Udruženja defendologa Republike Srpske, koji 2007. godine mijenja naziv u Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, a zatim 2011. godine naziv mijenja u Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Polako, utemeljeno, sigurno, kretanje se vrši ka globalnoj stručnoj i naučnoj mreži, evropskog i svjetskog znanja, nauke i znanja uopšte.

U uvodniku prvog broja, vašeg i našeg časopisa Defendologija, od prije petnaest godina, sa naslovom Časopis novog doba, između ostalog piše, ...“Pred vama je časopis Defendologija, prvi u Republici Srpskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji pod ovim nazivom. Djelo je onih ljudi koji su ostali sa svojim narodom da u ovim teškim vremenima podijele dobro i zlo. Opredjeljenje našeg časopisa je ulaganje u vlastitu pamet, jer je skuplje kupovati tuđu. Predmet časopisa jeste i biće naša sadašnjost, prošlost i budućnost. Pitanja balkanizacije, zakašnjele politogeneze na našim prostorima, pitanja spoljnih grača, stranaca na Balkanu, stanje „oružanog mira“ i „ravnoteže straha“ su pitanja na koja treba davati utemeljene odgovore.

Mi već u ovom prvom broju pokazujemo koju širinu aktuelnih tema časopis zahvata, teme ultidisciplnarnog karaktera, kao što su vojska i policija u višestranačkim pravnim državama, vojni sudovi, antinomija rata i mira, informatika i savremena kretanja, specijalni rat, terorizam problem novog doba, izazivanje i upravljanje krizama i mnoga druga. Držimo da se svaki časopis, pa i ovaj, može još bolje urediti, ali i to da se ne može u nedogled usavršavati. Mi smo časopis slobodnije forme, multidisciplinarnog karaktera, otvoren za sve. Prvenac je pred vama.“ Dakle, tada, prije petnaest godina, naučni tim Defendologije imao je oči da vidi ono što drugi ne vide, imao je preciznu, objektivnu, tačnu viziju i misiju koja je i danas veoma aktuelna i tražena.

Časopis Defendologija i u ovom broju ostao je vjeran svojoj programskoj orjentaciji ultidisciplinarnog karaktera. Teme kao što su: organizovani kriminalitet, traumatski stres, strateški pristup enadžmentu ljudskih resursa, funkcionisanje zatvora i resocijalizacija osuđenih lica, socijalna podrška i nezaposlenost, te ekonomija tranzicijskih zemalja i reforme, obilježavaju ovaj 31. broj Defendologije i krunišu jubilej 15 godina postojanja, trajanja, izazivanja i redovnog izlaženja. Moći, htjeti i znati, garancija su i za budućnost Defendologije, koja na kulturan i naučan način daje doprinos svekolikom bogatstvu, razvoju, opstanku i prosperitetu Republike Srpske.

Kao i budućnost međunarodnih odnosa i bezbjednosti, te osnovnih načela i postulata na kojima se oni zasnivaju, Defendologija će i dalje nastojati da ide u korak sa stručnim i naučnim dostignućima, ali i sa realnim kretanjima, trendovima i tendencijama. Svakako, posebno mjesto u svemu tome imaće stanje, putevi i perspektive Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je velika obaveza i dgovornost, težak zadatak. Težak, između ostalog, zato, što u Bosni i Hercegovini mi ne umijemo da omuniciramo jedni sa drugima.

Urušava se obrazovanje, posebno se urušava visoko obrazovanje, što ruši nacionalni identitet i dignitet. Obrazovanju treba vratiti obraz. Trebaju nam stvarno obrazovani ljudi, a ne samo formalno obrazovani (certifikovane neznalice), trebaju nam pametni i obrazovani, jer jedan uistinu dijaloški način mišljenja i življenja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini treba da ima za posljedicu da među misliocima ne bi bilo dogmatika, među vjernicima ne bi bilo fanatika, a među političarima ne bi bilo tirana.

Otpori kritičkom mišljenju moraju se smanjiti, dokinuti, a prostor treba otvoriti za ustavom zagarantovanu slobodu misli, slobodu govora, slobodu naučnog rada. Naučni radnici i prijatelji Defendologije to su stalno radili, rade i radiće, a dosadašnji rezultat nije izostao, između ostalog, i u činjenici da je časopis Defendologija u prvoj kategoriji kategorisanih nacionalnih naučnih časopisa u Republici Srpskoj. Neka se fer-plej naučno takmičenje nastavi. Svi imaju šansu, a onda se najbolje vide razlike. Neka različitosti budu bogatstvo..., jer tamo gdje samo jedan vjetar piri i borovi ukrivo rastu...

Glavni i odgovorni urednik