Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Časopis Defendologija i u ovom broju 39-40 ostao je vjeran svojoj programskoj orjentaciji multidisciplinarnog karaktera. Teme iz geopolitike gdje se razmatra Azijsko-pacifički region koji sa svojim geopolitičkim i geostrategijskim karakteristikama spada u red najznačajnijih prostora savremenog svijeta, pa dinamika i karakter procesa koji se u njemu odvijaju imaju ogromne implikacije na međunarodnu politiku. Nakon toga slijedi rubrika iz oblasti penologije u kojoj se obrađuju teorijske osnove i identifi kacija opštih kompetencija vaspitača u penalnim ustanovama. Uspješna resocijalizacija osuđenih lica nije moguća bez kompetentnog osoblja u penalnim ustanovama.

Naredna rubrika je sociološka - tema je socijalni kapital kao jedan od ključnih činilaca društvenog, ekonomskog, kao i političkog razvoja društva. Pitanja odnosa socijanog kapitala i politike, zatim nekih od uzroka gubitka povjerenja u institucije, značaj socijalne politike za socijalni kapital, u okviru javne politike društva, kao i na mjere koje jačaju društvo blagostanja - neka su od pitanja koja se obrađuju u okviru ove rubrike. Naredna rubrika tretira tematiku zaštite na radu, odnosno stručnog ispita iz oblasti zaštite na radu u Republici Srpskoj. Rezultati ovog istraživanja će otvoriti mogućnosti i ukazati na smjernice daljeg usavršavanja i stručnog osposobljavanja lica koja se bave oblašću zaštite na radu.

Posljednji rad u ovom broju časopisa jeste osvrt na Jubilej 20 godina defendologije – nauke o bezbjednosnim studijam, zaštiti, bezbjednosti i odbrani. Do sada je u okviru izdavačke djelatnosti Defendologije objavljeno 40 brojeva časopisa Defendologija koji je u prvoj kategoriji od nacionalnog značaja, 16 Zbornika radova, 5 Godišnjaka Evropskog defendologija centra, preko 100 knjiga, a organizovano je preko 45 naučnih skupova i sprovedeno preko 38 naučnoistraživačkih projekata.

Autori izdavačke djelatnosti Defendologije, između ostalih, dali su najveći doprinos u prethodnih 20 godina utemeljenju, naučnom i obrazovnom oblikovanju Defendologije kao nauke o bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani. Riječi koje su pisali i sve ono što su govorili, djela koja su činili i ciljeve za koje su se borili, imaju neprolaznu vrijednost, oni su od univerzalnog značaja i zbog toga Defendologija ostaje uvijek aktuelna, kao što vidimo, ne samo u našem srpskom narodu, nego i u drugim narodima, nacionalnim manjinama, državama, regijama i svijetu. Ona je brend Banja Luke, Republike Srpske i šire od toga...

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" broj 39-40 na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Urednik i glavni i odgovorni urednik

Časopis "Defendologija" broj 39-40 na srpskom jeziku:

Časopis "Defendologija" broj 39-40 na engleskom jeziku: