Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Pred Vama je 41. broj časopoisa Defendologija. Časopis Defendologija je bio, jeste i biće dosljedan svojoj programskoj orijentaciji multidisciplinarnog karaktera. Različitost tema je obilježje i ovoga broja kao što su: Bezbjednosna kultura u sociološkom diskursu; Uloga provajdera bezbjednosti na nacionalnom nivou u kontroli zločina mržnje; Značaj novih tehnologija i njihov uticaj na industrijski razvoj uslužne djelatnosti i nezaposlenost; Struktura morfoloških karakteristika studenata fakulteta bezbjednosnih nauka; Razlike u kvalitetu odbrana od različitih vrsta napada vršenih iz mirovanja i u uslovima fi ziološkog stresa.

Bezbjednosna kultura i obrasci i stilovi ponašanja svih subjekata u društvu i državi je bitna determinanta zaštite i odbrane ustavom zagarantovanih društvenih i državnih vrijednosti. Doprinos stanju bezbjednosti je efi kasna kontrola zločina mržnje od strane subjekata nacionalne bezbjednosti, posebno u etnički heterogenim društvima. Opasnost po društva u tranziciji je govor mržnje, siromaštvo i socijalna nepravda koji mogu ugroziti državu kao vojna prijetnja, nezaposlenost, nefunkcionisanje pravne države i demokratskih procedura kod donošenja važnih odluka, te neodgovornost nosioca javnih funkcija.

Nove tehnologije, patenti, nova otkrića daju veliki doprinos razvoju društava i država i rješavanju nezaposlenosti uopšte. Društvene promjene i razvitak nedovoljno su izučene, a upravo su one osnovni zadaci za proučavanje društvenog razvoja. Postkomunistička tranzicija, političko-ekomomskih institucija i kulturnih obrazaca suočava se sa brojnim aspektima klasičnog problema interakcije, kulture uopšte, tako i bezbjednosne kulture i političke strukture, te iz tih razloga povećava prisustvo društveno štetnih, negativnih pojava u društvima u tranziciji u svim njegovim segmentima pa tako i u nekim segmentima zaštite, odbrane i bezbjednosti. Globalizacijski procesi su nametnuli raspodjelu rizika, umjesto ranijih unutar društvenih procesa koji su se odvijali u okvirima raspodjele dobara između aktera u procesima i rada.

Rješenja za državu i društva u tranziciji treba tražiti u jačanju uloge sigurne, bezbjedne, socijalne države, u moralnom preporodu svih subjekata, da bi mogli rješavati nagomilane društvene probleme u sferi svakodnevnog života i društvenih servisa, u mjesto njenog sve većeg ograničavanja koje izaziva otklon građana ka desničarskim opcijama. Treba uspostaviti održivu ravnotežu sukoba i konsenzusa u društvima u tranziciji...

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" broj 41-42 na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Urednik i glavni i odgovorni urednik

Časopis "Defendologija" broj 41-42 na srpskom jeziku:

Časopis "Defendologija" broj 41-42 na engleskom jeziku: