Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Prof. dr Ivan Šijaković, MERITOKRATIJA TREBA DA...

Već 25 godina u BiH i Republici Srpskoj različiti politički i društveni subjekti (partije, nezavisne političke grupe, NVO, „međunarodna...

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, PRAVO NA...

Ustav Bosne i Hercegovine u članu II/3e i član 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda utvrđuju pravo na...

Prof. dr Duško Vejnović, BALANS IZMEĐU MAJORIZACIJE...

Istorijski je poznato da nijedna vlast, nigdje i nikada, nije imala (niti po prirodi same vlasti može imati) „unutrašnju legitimaciju“...

Prof. dr Nedžad Bašić, OTVORENO PISMO ZA CHRISTIANA...

Gospodine SCHMIDT, dolazite iz zemlje sjajnih filozofa, mislilaca, književnika, pravnika (Getea, Šilera, Herdera, Lesinga, Hajnea,...

Prof. dr Vaso Bojanić, IMA LI HEROJA U NAŠEM VREMENU

Tradicionalna ekonomija je suviše matematički jednostavna da bi riješila sve probleme svakodnevnog života. To je matematička disciplina u...

POČELO OBILJEŽAVANJE 24 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.