Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Poštovani čitaoci, zadovoljstvo nam je predstaviti trideset i treći broj časopisa Defendologija. Sa nostalgijom se sjećamo 27. marta 1997. godine kada je održana prva sjednica Predsjedništva, tada Udruženja defendologa Republike Srpske, na kojoj je, između ostalog, donesena Odluka o osnivanju i pokretanju objaljivanja časopisa. U međuvremenu, naša organizacija promijenila je ime u Evropski defendologija centar. Učinili smo to u duhu vremena, u skladu s demokratskom i evropskom orijentacijom našeg Centra, i naravno sa očuvanjem izvorne ideje, tradicije i bogatog kulturnog nasleđa.

Ponosni smo što je časopis u prethodnih šesnaest godina održao kontinuitet i kvalitet objavnjenih radova, što nije lak zadatak, posebno u politički i ekonomski nestabilnim vremenima, u društvu u kome je erozija društvenih vrijednosti konstantna, a naučo istraživački rad i napredne društvene ideje često su gurnute na margine društvene stvarnosti. U takvim društvenim okolnostima, vođenje naučnog časopisa nije jednostavan zadatak. Štaviše, uprkos vremenu i objektivnim teškoćama, zahvaljujući entuzijazmu redakcije, autora, i našim cijenjenim kolegama i saradnicima iz zemlje i inostranstva članovima Savjeta časopisa i Recenzentskog odbora, Defendologija je zaživjela kao ozbiljan naučni časopis, sve više uvažavan u naučnim i stručnm krugovima.

Mi imamo tradiciju, napredne ideje i istrajnost da časopis učinimo boljim. Nastavljamo sa dvojezičnim izdanjem na srpskom i engleskom jeziku, anonimnim recenzijama, standardima citiranja, citatnim bazama, a i promovisanjem časopisa u domaćim i inostranim akademskim krugovima, kako bi kvalitet objavljenih radova bio što bolji. Dosadašnji napori su prepoznati od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, koje je naš časopis kategorizovalo u prvu kategoriju naučnih časopisa. Takvo priznanje je obaveza da se standardi i kavalitet održe. Takođe, namjera nam je da u narednim brojevima, pored domaćih autora, sve više objavljujemo naučno-istraživačke radove naših kolega iz drugih dijelova svijeta, kako bi sa nama podijelili svoja iskustva i rezultate istraživanja.

U ovom broju objavljujemo heterogene teme u skadu s multidisciplinarnom orijentacijom časopisa: čitaoci će naći teme o demokratizaciji Bosne i Hercegovine, odnosno kritičkim pogledima na slabosti i demokratije i društva u cjelini. Razvoj informacionih tehnologija i sve veća rasprostranjenost društvenih mreža u sajber prostoru nameće nova istaživačka pitnja. S tim u vezi, u ovom broju objavljujemo rad o sajber profilisanju odnosno primjeni koncepta kriminalnog profilisanja u sajber kontekstu. Zatim, tu je i rad o shvatanjima ubistva u kanonima Srpske pravoslavne crkve u kojem se objašnjavaju crkvena tumačenja ovog teškog zločina, odgovornost i njegove posljedice. Iz područja krivičnog procesnog prava objavljujemo rad o savremenim teorijskim shvatanjima o osnovnim pojmovima krivičnog postupka.

Takođe, objavljujemo dva rada u kojima se obrađuje problematika ljudskih prava i humanitarne vojne intervencije i uticaj globalizacije na diplomatiju malih zemalja. Kroz šesnaest godina publikovanja časopisa Defendologija, u njemu se posebno, između ostalog, daje doprinos razvoju akademske misli, razvoju akademske zajednice, te permanentno ističe da ljudi u akademskoj zajednici treba da teže idealu pravde i slobode. Ostaje otvoreno temeljno pitanje: Može li se jedno društvo razvijati kao demokratska zajednica ako u njemu ne postoji stalno strujanje novih ideja i političkih alternativa? Zato nikad ne smijemo odustati od stvaranja nove intelektualne zajednice, ma koliko to izgledalo anahrono i utopijski. Mnogima nedostatak znanja i opšte kulture ne smeta da javno sude o onome što ne razumiju i osuđuju one kojima nisu dorasli i koji svoju zloćudu cijede iz sebe dajući joj uzvišeno ime kritike.

Kritika treba da bude trajna intelektualna borba protiv „anarhije duha i režima same gluposti“. Mi nismo uzeli lično uvjerenje za naučnu istinu, već smo naučnu istinu usvojili kao lično uvjerenje. Zadatak nauke i akademske zajednice jeste da dospije do saznanja o ljudskom ponašanju u raznim okolnostima (prirodnim, društvenim, kulturnim), a ne da manipuliše ljudima (demagogija u bočici). Neakademsko udruživanje na osnovu rezultata koji su naučno bezvrijedni, odnosno koji su dokazano izvedeni na elementarnom neznanju mentora, opasno je po društvo, državu, razvoj, budućnost itd...

Davanje titula i zvanja po principu Koza nostre, koji je nametnut radi „mira u kući“, je nemoralan i kriminalan akt, to je u suštini akademska verifikacija mediokriteta, koja nam proizvodi naučne i obrazovne nakaze. Dakle, mora se koristiti pravo da se govori, demokratski centralizam, tj. jednoumlje, koje treba da osujeti bilo kakvo kritičko mišljenje, koje treba prevazići u interesu opšteg dobra. Jednoumlje za posljedicu ima stvaranje amorfne mase mediokriteta, koji nisu imali pravo na vlastito mišljenje. Defendologija njeguje tradiciju prava na slobodu govora, slobodu mišljenja i djelovanja, dakle sve univerzalne i napredne ljudske vrijednosti, te se suprotstavlja svim pokušajima intelektualne egzekucije nad autonomijom univerzitetskog znanja, zalažemo se za moralni kredibilitet profesora... Sve više je onih koji su za moralni iskorak i preporod. Iskoristimo to prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo, da bolji ne stradavaju od gorih...

Glavni i odgovorni urednik

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.