Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Poštovani čitaoci, prijatelji pisane riječi, mislioci, poštovaoci stvaranja, borci protiv varanja, pred vama se nalazi trideset i drugi broj časopisa Defendologija. Ovo je vaš i naš časopis prve kategorije, koji se bori za sigurnost svih nas, bezbjednost kao vrhovni zakon, za demokratiju povezanu sa prosperitetom, a protiv je svih oblika radikalizma, ekstremizma i terorizma.

Redakcija časopisa Defendologija u ovim ekonomski teškim i uopšte društveno nestabilnim vremenima uspijeva da održi kontinuitet već šesnaest godina za redom. U narednom periodu Redakcija je opredijeljena da nastavi sa podizanjem kvalitete časopisa, prvenstveno kroz standarde citiranja, anonimnu recenziju i dvojezično izdanje na srpskom i engleskom jeziku.

Takođe, neizostavno je napomenuti stav Redakcije da u narednom periodu objavljuje što veći broj originalnih naučnih radova od domaćih i stranih autora. Recimo stop plagijatima i nemoralu u nauci i obrazovanju. Samo takvim pristupom moguće je da Defendologija u doglednom vremenu postane ugledan i citiran časopis, ne samo u zemlji nego i u inostranstvu. Postavljeni ciljevi predstavljaju veliki izazov koji zahtijeva dugoročan sistematski pristup i odgovornost, kako Redakcije tako i autora. Kao što vam je poznato, vaš i naš časopis Defendologija daje veliki doprinos razvoju bezbjednosti i demokratizaciji društva.

Ljudski osjećaji za pravednost čine demokratiju mogućom, a njihova sklonost prema nepravdi čini demokratiju neophodnom. Eksperti Evropskog Defendologija centra permanentno ističu da demokratija nije luksuz samo za bogate, nego da ona treba da služi svim slojevima društva, na prosto zato jer ljudska priroda ne može trajno podnositi bilo kakvu vrstu potlačenosti.

 U interesu bezbjednosti svih skupina povezanih sa vlasti je da one ne smiju služiti kao instrument njene moći u korist terora protiv oponenata režima. Istorijski je pokazano i potvrđeno da neograničena vlast pojedinca, jedne stranke, proizvodi nepredvidivost njihovih odluka, a pravni sistem ne smije biti povrijeđen političkim borbama. Prostor Jugoistočne Evrope u bezbjednosnom i geopolitičkom smislu vrlo je značajan.

To nameće potrebu za postojanjem naučnog časopisa otvorenog za različite akademske poglede i pristupe. Defendologija je otvorena za široki krug autora iz zemlje, iz zemalja Jugoistočne Evrope i drugih zemalja u svijetu da naučno, utemeljeno, objektivno i ideološki neopterećeno prezentuju rezultate svojih teorijskih i empirijskih istraživanja U ovom broju čitaocima stoje na raspolaganju naučni i stručni radovi u kojima se obrađuju različite teme, i to: policija i društvo, vršnjačko nasilje, bezbjednost i odbrana, menadžment u lokalnoj samoupravi. U rubrici Policija i društvo analiziraju se komunikološki aspekti rada policije u zajednici i autori razmatraju uticaj etničke mržnje u Bosni i Hercegovini i nasilja na fudbalskim utakmicama.

Vršnjačko nasilje je rastući društveni problem o kojem se govori u narednoj rubrici, gdje se sagledavaju neka teorijska shvatanja i problemi u praksi, uz moguće preporuke za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. U rubrici Odbrana i bezbjednost govori se o vladavini prava u oružanim snagama u demokratskim društvima. Takođe, tu je i stručni rad koji obrađuje temu zaštite važnih ličnosti. U rubrici Menadžment u lokalnoj samoupravi govori se o nekim problemima uspješnog rukovođenja lokalnih zajednica, čija je ekonomska i socijalna stabilnosti bitan uslov za stabilnost društva u cjelini. Nadamo se da će heterogenost tema u ovom broju omogućiti našim čitaocima da zavisno od njihovog interesovanja dođu do nekih novih saznanja koja mogu upotrijebiti u svom naučno-istraživačkom radu ili praksi.

Pozivamo sve zainteresovane da pokušamo zajedno, utemeljeno, naučno istraživati i obrazovati sebe i druge i napokon zajedno sa institucijama sistema obrazovanju vratiti obraz. Smjelosti, smjelosti, više smjelosti...

Glavni i odgovorni urednik

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.