Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Pesnik Tijana Rapaić Marković master profesor jezika i književnosti (srbista) je rođena 11.12.1977. u Beogradu, a osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu. Još od malena je pokazala visoku darovitost za muziku, pesmu i knjiženost i počela da ispisuje stihove i recituje na školskim priredbama. Završila je osnovne studije srpskog jezika i književnosti na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a tema diplomskog rada glasila je: „Složenice u Tipiku arhiepiskopa Nikodima“, koji je izazvao posebnu pažnju kod profesora i vršnjaka. Potom, 2014. godine, stekla je zvanje master profesor jezika i književnosti (srbista), odbranivši rad pod nazivom: „Veština pisanja u nastavi srpskog kao stranog jezika“.

Nakon završenih osnovnih studija, počela je intezivno sa pisanjem i objavila tri knjige/priča za decu i mlade: „Priče o životinjama“, „Božićne priče“ i „Bašta“. Krajem 2010. godine, njena priča „Bajka o izgubljenom labudu“ emitovana je na Radio Beogradu u emisiji „Dobro jutro, deco!“. Na pomolu su knjige: “Zvono otvara vrata” i “Među svojima”. Septembra 2019. godine, bila je učesnik XV međ. konferencije defektologa, pod pokroviteljstvom Društva defektologa Vojvodine. Od stranih jezika služi se ruskim i engleskim, a od arhaičnih jezika staroslovenskim, srpskoslovenskim, rusko-slovenskim i latinskim jezikom.

Tijana Rapajić je predivna osoba predana svom pozivu, umetnička duša. Povezala nas je ljubav prema pozorištu. Knjiga pripovetke i drame “Bašta” je za mene bila otkrovenje ,dotakla je onu tananu nit detinjstva, tanku ali neraskidivu nit koja nas čini ljudima; ranjivim i jakim u isto vreme. Radosno čitam i poeziju koja je u ovoj zbirci sačuvana kao svedok savremenih dešavanja, ali i nekih Tijaninih posebnih događaja koje je ona kroz poeziju sačuvala od zaborava.

Da pročitate cijelu knjigu možete da kliknete ovdje.