Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Prof. dr Duško Vejnović , redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Tim eksperata Defendologije već 22 godine definiše problem: kako naučno i obrazovno obezbjediti da nastavni predmet Defendologija (opšta nauka o zaštiti, odbrani i bezbjednosti) bude naučno polje u okviru naučne oblasti  društvene nauke?

Memorandume možete vidjeti ovdje i ovdje.