Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Tradicionalna ekonomija je suviše matematički jednostavna da bi riješila sve probleme svakodnevnog života. To je matematička disciplina u kojoj se govori o savršenim tržištima i savršenoj racionalnosti i savršenoj ravnoteži, ali to u stvarnom životu nije moguće. Tradicionalna ekonomija ne može opisati ovaj fenomen zato što su u igri priroda i ljudi, i mnogi fenomeni na koje ne možemo uticati. Nauka samo posmatra i opisuje, ali na nivou trenutnih stvarnih praktičnih rješenja. Tako bi i društveni i humanistički naučnici trebali izaći u prirodu i posmatrati ponašanje ljudi, i zatim otkriti koje su posljedice takvog ponašanja po društvo.

Nova nauka treba povezati prirodne nauke koje oduvijek oslikavaju prirodu kao ishod logičnih zakona i eksperimenta i društvene i humanističke nauke, koje naglašavaju ljudsku slobodu, humanost, moral i odgovornost. Ne možete sa jedne strane vjerovati da ste dio nekog programa, ali sa druge strane vjerovati u moral, pravdu, ljubav, sreću, radost i slobodu. Ne može se definisati jedinstvena teorija koja će uključiti politiku, ekonomiju, pravo, fiziku, hemiju, sociologiju, psihologiju, ponerologiju, religiju, muziku, umjetnost i filozofiju, jer to su specifične oblasti koje imaju svoja pravila i zakone.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.