Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Веза између књига и људи била је, јесте и биће нераскидива без обзира на степен техничко-технолошког развоја. Тако и књига Безбједност у заједници - дефендолошки, полицијски, понеролошки и полемолошки аспекти која је пред вама, нама, је израз потребе да се стручно и научно објасни и предложи како најбоље планирати, и организовати заштиту, одбрану и безбједност човјека, народа, државе и друштва са свим његовим структуралним и (не)функционалним субјектима. Научни дискурс заштита + одбрана = безбједност потврђује дефендологија као наука о заштити, одбрани и безбједности и то као парадигма владајуће теорије највишег обима која на нов начин дефинише законе структуре и динамике у заштити, одбрани и безбједности.

При томе треба имати у виду да безбједност није конституисана као наука и она је једна и недјељива. Нове парадигме у науци као што су дефендологија, полицијска деонтологија, понерологија и полемологија из научних института и глава великих мислиоца преносе се у наставно образовне погоне, институције, постајући програмски садржаји за едукацију хомоакадемикуса, односно, оне постају дио нове научне субкултуре и научнно-дисциплинарног профилисања у области заштите, одбране и безбједности, те образовања уопште. Карктеристике веома турбулентног времена у којем живимо на смјени миленијума су динамичност, све тежа предвидивост и неизвјесност токова људског друштва, па самим тим и његове безбједности, заштите и одбране. Заштита, одбрана и безбједност су уже научне области у оквиру Дефендологије као науке. Сви ови процеси нажалост праћени су сталним и повременим конфликтима, сукобима, па и ратовима што детаљно изучава полемологија као наука.

 

За књиху, кликните овдје.