Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Časopis "Defendologija" broj 41-42

Pred Vama je 41. broj časopoisa Defendologija. Časopis Defendologija je bio, jeste i biće dosljedan svojoj programskoj orijentaciji...

Međunarodni naučni skup: Aktuelni trenutak razvoja...

Naučno-istraživačko Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta i Fudbalski savez Republike Srpske u Banjaluci zajednički su...

Potpisan ugovor o naučnoj i stručnoj saradnji

Evropski Defendoligija centar iz Banjaluke i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske su dana 4. septembra 2018. godine...

Saopštenje za javnost: Potpisan sporazum o naučnoj...

Danas je u Banja Luci u prostorijama Evropskog defendologija centra potpisan Sporazum o naučnoj saradnji između Ministarstva odbrane...

Antikorupcijski kapaciteti javnih nabavki u sektoru...

Za uspješno rješavanje i borbu protiv korupcije, važno je da se uključe svi akteri društva, od institucija do pojedinaca. Značajno mjesto...

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.